http://mpn.ac.th/input.php
                                                                                                                                                               
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง  ในโอกาสนี้ประธานที่ประชุม ท่านยงวุธ  ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการได้กล่าวต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเขมสุภางค์  สุขประกอบ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  และเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู ที่บรรจุใหม่ จำนวน ๙ คน และครูย้ายจำนวน ๑ คน   ได้แนะนำตนเอง  ณ ห้องประชุมอินทนิล 
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 04:44 โดย Puranawas Mattayom
 • อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านยงวุธ  ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลอยกระทง  โดยท่านผู้อำนวยการเขมสุภางค์  สุขประกอบ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งในปีนี้ มีการประกวดการทำกระทงประเภทต่าง ๆ  การวาดภาพระบายสี  การออกร้านส่งเสริมความเป็นไทย  อาหารไทย ขนมไทย และการประกวดนางนพมาศ
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 04:24 โดย Puranawas Mattayom
 • ต้อนรับผอ.เขมสุภางค์ สุขประกอบ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นำโดยสิบเอกสำเริง ร้อยแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนวัดเสมียนนารี และแขกผุู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ  (ชมภาพคลิก )
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:20 โดย Puranawas Mattayom
 • โครงการมาร์ชชิ่งความดี               โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติให้เป็นสถานจัดการอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีนางฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ในการนี้ นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล วันที่ ๕- ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐  (ภาพกิจกรรมคลิก)
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:02 โดย Puranawas Mattayom
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »