http://mpn.ac.th/input.php
  • ต้อนรับผอ.เขมสุภางค์ สุขประกอบ
    วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นำโดยสิบเอกสำเริง ร้อยแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับนางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนวัดเสมียนนารี และแขกผุู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ  (ชมภาพคลิก )

    ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:20 โดย Puranawas Mattayom
  • โครงการมาร์ชชิ่งความดี
                  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติให้เป็นสถานจัดการอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีนางฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ในการนี้ นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล วันที่ ๕- ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐  (ภาพกิจกรรมคลิก)
    ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:02 โดย Puranawas Mattayom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »