จำนวนนักเรียน

+วันแห่งความสำเร็จ+

+ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2561+

+งานรวมใจมัธยมปุรณาวาสครั้งที่ 6

+สวดมนต์ฟังธรรมวันมาฆบูชา+

+มปณ.นิทรรศ60เปิดบ้านวิชาการ+

+ร่วมเปิดงานวัดปุรณาวาส+

+ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยม+

+กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ+

+ทำบุญตักบาตรปีใหม่+