ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับงานยาเสพติดของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวัยใส ไร้ควัน ขึ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อคนสูบและคนรอบข้าง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรทัย ธิมาสาตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ เข้า่วมกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ ความสุข สนุกสนาน และตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด

เร็ว ๆ นี้


คลังภาพกิจกรรม


วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดกิจกรรมย้อนวันวาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีขึ้น ในงานนี้ได้รับความเมตตา จากท่านยงวุธ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านผู้อำนวยการอรทัย ธิมาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงย้อนเรื่องราวประวัติวันลอยกระทง การออกร้านตลาดน้ำ มปณ. และการประกวดนางนพมาศ ทุกกิจกรรมนักเรียนให้ความสำคัญ เข้าร่วม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

+วันแห่งความสำเร็จ+

+ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2561+

+งานรวมใจมัธยมปุรณาวาสครั้งที่ 6

+สวดมนต์ฟังธรรมวันมาฆบูชา+

+มปณ.นิทรรศ60เปิดบ้านวิชาการ+

+ร่วมเปิดงานวัดปุรณาวาส+

+ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยม+

+กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ+

+ทำบุญตักบาตรปีใหม่+