ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจ คุณฑรรมจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา