ผู้ตรวจเข้าตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนคุณธรรม

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากท่านปราณี สุคันธเสวี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติตรวจเยี่ยมโรงเรียนและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ในการนี้นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับและรับฟังผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม