วันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสได้จัดพิธีสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะพุทธศาสนิกชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วยการสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดปุรณาวาส และบำเพ็ญประโยชน์บริเวรวัด ชุมชนปุรณาวาส