วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดกิจกรรมย้อนวันวาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีขึ้น ในงานนี้ได้รับความเมตตา จากท่านยงวุธ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านผู้อำนวยการอรทัย ธิมาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงย้อนเรื่องราวประวัติวันลอยกระทง การออกร้านตลาดน้ำ มปณ. และการประกวดนางนพมาศ ทุกกิจกรรมนักเรียนให้ความสำคัญ เข้าร่วม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี