โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา ด้วยการนำของท่านผู้อำนวยการอรทัย ธิมาสาตร์ ผู้บริหารและคณะครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ได้ตามปกติ จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนมากมีอุปกรณ์อยู่แล้ว คือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ใช้ในการเข้าเรียนรู้ ปรับพื้นฐาน เรียนล่วงหน้า และเป็นการซักซ้อม ทดสอบการใช้ระบบ E-Learning ในการจัดการเรียนการสอน เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ส่วนนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อม ไม่ต้องกังวลใจสามารถติดต่อครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา เพื่อใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ และเมื่อเปิดโรงเรียนได้ตามปกติ นักเรียนก็จะได้เรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้อย่างเข้มข้นทุกรายวิชา

เร็ว ๆ นี้


คลังภาพกิจกรรม


วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดกิจกรรมย้อนวันวาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีขึ้น ในงานนี้ได้รับความเมตตา จากท่านยงวุธ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านผู้อำนวยการอรทัย ธิมาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงย้อนเรื่องราวประวัติวันลอยกระทง การออกร้านตลาดน้ำ มปณ. และการประกวดนางนพมาศ ทุกกิจกรรมนักเรียนให้ความสำคัญ เข้าร่วม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

+วันแห่งความสำเร็จ+

+ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2561+

+งานรวมใจมัธยมปุรณาวาสครั้งที่ 6

+สวดมนต์ฟังธรรมวันมาฆบูชา+

+มปณ.นิทรรศ60เปิดบ้านวิชาการ+

+ร่วมเปิดงานวัดปุรณาวาส+

+ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยม+

+กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ+

+ทำบุญตักบาตรปีใหม่+